Novinky

Máte záujem o ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať?

Zavolajte nám
Telefón+421 908 411 311
Napíšte nám
Email
DHL predstavuje jedinečnú funkciu pre výpočet uhlíkových emisií
26.01.2018

DHL predstavuje jedinečnú funkciu pre výpočet uhlíkových emisií

  • DHL Global Forwarding, Freight rozširuje svoje portfólio zelených služieb o novú aplikáciu, ktorá automaticky sleduje emisie CO2

  • Nová funkcia dostupná pre našich zákazníkov na celom svete


V Bonne, dňa 1. októbra 2013: Spoločnosť DHL Global Forwarding, Freight špecialista na leteckú a námornú nákladnú dopravu v rámci Deutsche Post DHL a jeden z vedúcich poskytovateľov služieb v rámci cestnej nákladnej dopravy v Európe je prvou spoločnosťou v obore, ktorá zavedie funkciu automatického výpočtu uhlíkovej stopy ako súčasť svojho systému sledovania a zaznamenávania. Zákaznícky systém je v súlade s normami a najnovšími priemyselnými štandardmi. Od 1. októbra budú môcť zákazníci vidieť uhlíkovú stopu svojich zásielok v rámci internetovej služby DHL s názvom „DHLi Public Tracking” a „Active Tracing” (verejné sledovanie a aktívne zaznamenávanie DHLi). Systém na vypracovanie správ sa automaticky objaví v existujúcom systéme. Nová funkcia je dostupná pre našich zákazníkov na celom svete.


Stále viac zákazníkov požaduje presný výpočet ich individuálnych uhlíkových emisií pri preprave tovaru. Európsky štandard a nové nariadenie francúzskej vlády o výpočte emisií skleníkových plynov v prípade prepravných služieb len ďalej stupňujú tento trend. Implementovaním funkcie na podávanie správy v našich už existujúcich sledovacích nástrojov predbehneme našu konkurenciu, ponúkneme našim zákazníkom individuálne správy, ktoré sú ľahko dostupné“, povedal Roger Crook, generálny riaditeľ spoločnosti CEO DHL Global Forwarding, Freight.


Pre získanie správ o individuálnej uhlíkovej stope ich zásielok prostredníctvom funkcií „Track & Trace“ (sledovanie a zaznamenávanie) alebo „Active tracing“ (aktívne zaznamenávanie) zákazníci musia zadať iba identifikačné číslo ich zásielky a kliknúť na tlačidlo CO2 uhlíková stopa. Systém potom poskytne zákazníkovi oznámenie o individuálnych uhlíkových emisiách. Údaje sú v súlade s Európskym štandardom EN 16258, ktorý bol vyvinutý Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), ako aj francúzskym nariadením číslo 2011-1336, ktorý vstúpil do platnosti dnes.


Francúzsko má svoj vlastný systém podávania správ, nakoľko francúzska vláda sprísnila predpisy v oblasti ochrany životného prostredia po environmentálnom samite Grenelle de l’environnement v Paríži v roku 2011. Francúzske nariadenie zavádza povinný systém na uhlíkové hlásenia pre prepravy z a do Francúzska.


Spoločnosť DHL Global Forwarding, Freight poskytuje širokú paletu zelených služieb, vrátane Uhlíkových správ, Uhlíkovej dosky (Carbon Dashboard) (nástroj na vizualizáciu a simuláciu efektívnosti dodávateľského reťazca), ako aj zákaznícky špecifických optimalizačných projektov.

Funkcia sledovania uhlíkovej stopy ponúka zákazníkom transparentnosť dopadu ich prepráv na životné prostredie. Okrem toho a pre dosiahnutie detailnejších informácií pre správu ich prepráv môžu na žiadosť získať konsolidovanú uhlíkovú správu.