O nás

Základné údaje

 • Názov:
  DHL Global Forwarding
 • Poštová adresa:
  DHL Global Forwarding (Slovakia) s.r.o.
  Galvaniho 15/B
  821 04 Bratislava
  Slovakia

Certifikáty

Máte záujem o ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať?

Zavolajte nám
Telefón+421 908 411 311
Napíšte nám
Email

Etický kódex

Dobrá povesť je rozhodujúca pre úspech akejkoľvek spoločnosti, a v roku 2006 spoločnosť Deutsche Post DHL vyhlásila svoj záväzok k etickým, zodpovedným a legálnym obchodným praktikám zavedením Kódexu správania. Kódex správania poskytuje usmernenia pre vhodné správanie a správne rozhodnutia na pracovisku. Platí pre všetky regióny a divízie Deutsche Post DHL a každý z nás môže prispieť k úspechu našej spoločnosti dodržiavaním Kódexu správania. Čo je však vhodné správanie?

Kvalita a etické normy

Náš záväzok týkajúci sa kvality je kľúčový pre naše podnikanie. Našou prioritou je zabezpečiť úspech našich zákazníkov, pretože vieme, že úspech zákazníka je základom nášho vlastného úspechu. Budeme konať v podnikateľskom duchu a usilovať sa o dokonalosť v našej podnikovej výkonnosti a etickom správaní. Budeme dodržiavať všetky platné zákony a predpisy a budeme neustále pracovať na zlepšení našich produktov, služieb, riadenia a správania s cieľom zabezpečiť úspech našich zákazníkov.

Ochrana zdravia a životného prostredia

Budeme robiť všetko pre ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku a usilovať sa podporovať fyzické a psychické blaho našich zamestnancov. Zakazujeme akýkoľvek druh násilia na pracovisku, vrátane ohrozujúceho alebo zastrašujúceho správania. Sme si vedomí, že naše podnikanie má vplyv na životné prostredie. Našim hlavným cieľom je, aby sa minimalizovalo naše používanie paliva a elektriny. Neustále hľadáme spôsoby, ako čo najefektívnejšie využívať palivo, energiu a výrobky z prírodných zdrojov.

Rozmanitosť a rovnosť

Domnievame sa, že v rozmanitosti našich zamestnancov je skutočná sila. Podporujeme otvorené pracovné prostredie s cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú produktivitu, kreativitu a efektívnosť. Hlavnými kritériami pre výber zamestnancov a ich postup sú zručnosti a kvalifikácie. Nediskriminujeme a ani netolerujeme diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, náboženstva, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, pôvodu alebo z akejkoľvek inej charakteristiky chránenej zákonom.

Vzájomný rešpekt a otvorenosť

Základom tímového ducha je otvorenosť. Podporujeme politiku otvorených dverí a iniciatívy zamerané na zdieľanie a výmenu poznatkov a myšlienok. Dávame a hľadáme spätnú väzbu a aktívne a otvorene spolu komunikujeme. Sme spravodliví a slobodní v našich diskusiách a riešime rôzne názory a stanoviská ľudí konštruktívnym spôsobom. Snažíme sa zapojiť kolegov do rozhodovacích procesov s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v duchu spoľahlivosti a odhodlania. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania na pracovisku akou je šikanovanie, nežiaduce sexuálne návrhy, nechcený fyzický kontakt, nevhodné vtipy a slová alebo ponižujúce komentáre.

Naši zamestnanci sa môžu a nemusia zapojiť do odborových zväzov/zastúpení zamestnancov podľa vlastného výberu, a to bez hrozby alebo zastrašovania. Uznávame a rešpektujeme právo na kolektívne vyjednávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dokumenty na stiahnutie

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA DODÁVATEĽA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
(PDF 228 kB)