O nás

Základné údaje

 • Názov:
  DHL Global Forwarding
 • Poštová adresa:
  DHL Global Forwarding (Slovakia) s.r.o.
  Galvaniho 15/B
  821 04 Bratislava
  Slovakia

Certifikáty

Máte záujem o ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať?

Zavolajte nám
Telefón+421 908 411 311
Napíšte nám
Email

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Korporátna zodpovednosť je hlboko zakorenená v našich stanovách. Pozitívne vplývať na spoločnosť a životné prostredie je základom našej obchodnej stratégie pre všetky zúčastnené strany.

GoGreen program

 • V rámci iniciatívy GoGreen je našim cieľom minimalizovať dopad našich obchodných činností na životné prostredie
 • GoGreen predstavuje dlhodobý cieľ, ktorý sa zameriava na zníženie produkcie emisií CO2 až o 30% do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2007), vrátane našich zmluvných partnerov
 • DHL bola prvou logistickou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala k ochrane životného prostredia s konkrétnymi cieľmi a globálnymi programami

GoGreen merania

 • Pravidelné zaznamenávanie a vykazovanie produkcie emisií Deutsche Post DHL, výpočty a kontrola
 • Optimalizácia operačnej siete a kapacity
 • Modernizácia nášho vozového parku a používanie vozidiel na alternatívny pohon
 • Zlepšenie využívania energií v našich budovách
 • Aktívne zapojenie zamestnancov
 • Spolupráca so zmluvnými partnermi, zákazníkmi a organizáciami a ponuka našich enviromentálnych služieb a riešení

Naše priority

Naše aktivity sú založené na strategických korporátnych programoch a sú podporované dobrovoľníckym úsilím našich zamestnancov.

Poskytujeme pomoc (GoHelp)

 • Úsmev ako dar: Spoluprácu sme začali pred 6. rokmi a to podporou letných táborov a pokračujeme v nej dodnes v omnoho väčšom meradle
 • Nezábudka: Eviduje 47 ťažko postihnutých detí a mladistvých s mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovanými postihmi vo veku 3 až 36 rokov.

Zlepšujeme vzdelávacie možnosti a zamestnateľnosť (GoTeach)

 • Spoločnosť prisľúbila v priebehu roka bezplatne vyškoliť minimálne 700 detí základných škôl v programe Truck and Child Safety (TACS). Program určený deťom vo veku 7-11 rokov je zameraný na názornú prezentáciu rizík, ktoré najmenším účastníkom cestnej premávky hrozia v blízkosti veľkých vozidiel.
 • Detské mesto povolaní: Interaktívna výstava pre deti vo veku 6-10 rokov, ktorého zámerom je lepšia orientácia detí vo svete profesií.

Dobrovoľnícke aktivity, ktoré podporujú korporátne programy

 • Zapájame sa do iniciatívy Svetový deň životného prostredia, ktorý OSN vyhlásila na 5. júna.
 • Krv, ktorá pomáha: Tento projekt sme spustili v roku 2011. Dodnes sme uskutočnili viac ako 310 odberov.

Čo ponúkajú zamestnanci

Medzinárodný deň dobrovoľníctva – zamestnanecký príspevok

 • V roku 2013 takmer 100,000 zamestnancov (a viac ako 3,000 zákazníkov) v 127 krajinách sveta venovalo viac ako 200,000 hodín zo svojho času charite a zapojilo sa do 1,578 komunitných projektov (ako napr. Svetový deň životného prostredia).

Charitatívny fond “Pomáhame si navzájom” – zamestnanecký finančný príspevok

 • Peňažné dary zamestnancov DPDHL pre zamestnancov DPDHL.
 • V roku 2013 darovalo 240 zamestnancov z celého sveta.